Gespecialiseerde zorg Nederland in NHN.
antroposofische zorgaanbieder

Antroposofische zorgaanbieder.

 

Antroposofie.

Dit houdt in dat de huidige zorg wordt aangevuld met oogmerk op antroposofie. Echter maakt de geloofsovertuiging niet uit tot het toetreden bij GZN, wij houden ons aan de antroposofie maar leveren ook gewone zorg en zullen geen antroposofie opdringen. Wel houden wij de filosofie aan in ons handelen. 


De antroposofie herken je terug in bv het beleid van de organisatie, de manier waarop wij anticiperen op het menselijke kunnen en het wederzijdse begrip van het leven en de aarde. 


Bij de meeste zorgaanbieders wordt uitgebreid ingegaan op de antroposofie. GZN doet dat niet. De mensen die weten wat antroposofie is hoeven geen uitleg te hebben en mensen die geen antroposofie kennen, kunnen ervoor kiezen om persoonlijk uitleg te krijgen van de antroposofie. 

Informatie.

Voor meer informatie over antroposofie:

-