Gespecialiseerde zorg Nederland in NHN.
antroposofische zorgaanbieder

Hulp en begeleiding bij dakloosheid

Coronavirus

Door het coronavirus hebben wij nu tijdelijk een ander beleid omtrent zorghulp. Hoewel het voor daklozen op dit moment erg moeilijke tijden zijn en velen geen plek hebben, hanteren wij ook hierin een ander beleid dan normaal. Omdat daklozen een groter gevaar lopen op besmetting, maar wel hulp nodig hebben, houden wij 2 meter afstand en komen alleen op plekken waar de veiligheid voor beiden zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.  

Dreig je dakloos te worden?

Ons doel is om mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, op te vangen in een maatschappelijke vorm. We zoeken samen naar een veilige plek waar het mogelijk is om uw leven weer op te bouwen, dit kan in een tijdelijke opvang zijn. Wij zijn echter van mening, dat de beste oplossing is om in de eigen kring te kijken naar mogelijkheden om dakloos te zijn/worden te voorkomen. 

Heb je geen thuis, heb je opvang nodig?

Mocht u toch een opvang nodig hebben, omdat er in eigen kring totaal geen mogelijkheid is, kijken wij samen naar geschikte opvang binnen Noord-Holland Noord. Daarmee houden we rekening met uw wens, uw aangewezen plaats en het allerbelangrijkste waar er plek is. Wij helpen u met uw aanmelding en kijken vanuit daar waar u heen kunt gaan om even niet dakloos meer te zijn. 

Wat voor hulp bieden wij?

Naast dat we het proces begeleiden en waken over uw zorgplan, kijken wij ook naar het verbeter cyclus. Dit houdt in dat we kijken naar wat er in uw leven verbetert kan worden en wat u als persoon zelf kunt uitvoeren. Deze werkwijze staat uitgebreid omschreven in "WERKWIJZE" en wordt aangepast in uw zorgplan.  

Hoe werkt het?

Na uw aanmelding bij de GZN volgt een intakegesprek. De medewerkers van de GZN kijken welke voorziening het beste bij u past en welke zorg (instellingen) daarbij ingezet kunnen worden. Verder wordt er gekeken of u bent ingeschreven in Nederland en/of de zorg via de WMO of PGB vergoed kan worden. 

Nadat er samen met u een zorgplan opgesteld en goedgekeurd is, start de zorg vanuit GZN. 

Aanmelden voor hulp bij dakloos zijn, kan via het email: DT @ Gzn-nhn.nl (aan elkaar)