Gespecialiseerde zorg Nederland in NHN.
antroposofische zorgaanbieder

Raad. 

De raad van GZN bestaat uit 3 disciplines namelijk de cliënten-, medewerkers-  en externe raad. Gezamenlijk is de raad een advies- en toezichtorgaan binnen GZN. De cliënten-/ en medewerkersraad is elke 4 jaar verkiesbaar. Hierna zal door de (nieuwe) raad een voorzitter worden aangewezen. De voorzitter zal deel uitmaken als lid van het dagelijks-bestuur van GZN. 

Wilt u deelnemen aan de raad, mail de raad dan. Raadsleden @ gzn-nhn.nl