Gespecialiseerde zorg Nederland in NHN.
antroposofische zorgaanbieder

Hulp en begeleiding thuisloos

Coronavirus

Door het coronavirus hebben wij nu tijdelijk een ander beleid omtrent zorghulp. Thuislozen hebben niet een vast woonverblijf maar hebben nog enig geluk dat ze een dak hebben. De meeste thuislozen zijn wel in het bezit van een mobiel of beschikken over een computer met internet. Daarom helpen wij deze groep verder via beeld-bellen. 

Dreig je thuisloos te worden.

Wij denken dat thuisloos veelal minder erg is dan dakloos. Evengoed kan thuisloos zijn tot ernstige depressie leiden. In het geval dat u thuisloos dreigt te worden, kan GZN samen met u kijken of de plek waar u heen kunt gaan (vrienden familie) een daadwerkelijk veilige omgeving is en wat u verder nog nodig heeft om een stabiel leven te creëren. 

Voor thuislozen geldt ook de 24 uurs-hulp van een instantie. 

Ben je thuisloos.

Bent u thuisloos en heeft u wel een dak boven uw hoofd (denk aan een caravan of tijdelijk bij vrienden) dan gaan we van daaruit helpen om uw leven op de rails te houden of te zetten. Onze visie is ook zelf doen en wij helpen, want wat u zelf kunt doen geeft zelfvertrouwen.  

 Wat voor hulp bieden wij.

U krijgt een procesbegeleider aangewezen. Dit is uw aanspreekpunt en begeleidt u gedurende het gehele proces. Naast uw procesbegeleider krijgt u ook te maken met een vak begeleider. De betreffende vak begeleider heeft de specifieke kennis van het voor u benodigde vakgebied. 

Hoe werkt het. 

Na uw aanmelding bij de GZN volgt een intakegesprek. De medewerkers van de GZN kijken welke voorziening het beste bij u past en welke zorg (instellingen) daarbij ingezet kunnen worden. Verder kijken ze of u bent ingeschreven in Nederland en/of de zorg via de WMO of PGB betaald kan worden. 

Nadat met u een zorgplan is opgesteld en goedgekeurd, start de zorg vanuit GZN  

Aanmelden voor hulp bij thuisloos zijn, kan via het email: DT @ Gzn-nhn.nl (aan elkaar)