Gespecialiseerde zorg Nederland in NHN.
antroposofische zorgaanbieder

Mijn zorg is stopgezet. 


Coronavirus. 

Door het coronavirus hebben vele thuiszorgorganisaties moeten korten in hun cliëntenbestand. Dit om capaciteit vrij te maken voor het opzetten van nieuwe teams, om de patiënten met het coronavirus te kunnen behandelen. Ook zijn er thuiszorgmedewerkers die ziekenhuizen en de GGD moeten ondersteunen. Dit geldt niet voor de zorgbehoevenden met corona- of hogere indicatie, maar wel voor de zorgbehoevenden die een lage indicatie hebben. Voor deze laatste groep heeft dit dus een verschrikkelijk gevolg en deze staan hiermee in de kou. 


Geen zorg meer. 

Is uw zorg door de thuiszorg gestopt en komt u daarmee in de problemen, dan kan dat veel stress veroorzaken. U mist niet alleen de zorg maar ook het sociale aspect van de hulp. Wij snappen dat dit een probleem kan zijn. Veel ouderen hebben geen of weinig sociale contacten met familie, kinderen of de omgeving. Het kan ook zijn, dat u totaal geen sociaal-netwerk heeft.  

Wij willen u graag helpen om de thuiszorg, die gestopt is weer een beetje op te pakken en samen te kijken welke hulp er nodig en mogelijk is. 


Wat voor hulp bieden wij. 

Samen met GZN kijkt u waar u behoefte aan hebt en wat u prettig vindt. In deze tijden is het altijd aanpassen aan de situatie, maar vaak zijn er oplossingen te vinden binnen de zorg of toch binnen uw eventuele sociale netwerk. De hulp die wij u op dit moment kunnen bieden is beeld-bellen (zie het stukje voor eenzaamheid), hulp bij het boodschappen doen of hulp in kleine zorgmomenten.  


  Hoe werkt het? 

Na uw aanmelding bij GZN volgt een intakegesprek, dit gaat via de telefoon of via beeldbellen. De medewerkers van de GZN kijken welke voorziening het beste bij u past. Verder kijken ze of u bent ingeschreven in Nederland en/of de zorg via de WMO of PGB betaald kan worden. 


Nadat het zorgplan in overleg met u is opgesteld en goedgekeurd, zal de zorg, die er afgesproken is zo snel mogelijk starten en wordt u weer geholpen. Weg Stress 


Aanmelden voor hulp wanneer thuiszorg is gestopt kan via email: beeldbellen@gzn-nhn.nl